Waarom?

Het naakt is tegenwoordig vrijwel altijd een 'studie'. Maar voor wat? Niemand schildert nog klassieke goden in strategisch afzakkende gewaden. Ik probeer het naakt een eigentijdse context te geven.

 

Hoe?

Mijn werk onderzoekt of een pikante, soms zelfs pornografische voorstelling ook schilderkunstige kwaliteiten kan hebben. Ik speel met scherpte, met atmosfeer en benadering. Het eindresultaat hoeft niet erotisch te zijn. Ik hoop juist op een zekere spanning tussen inhoud en uitvoering.

 

Maar?

Uit mijn werken spreekt de typisch 'mannelijke blik'. Ik vind dat niet zo erg maar het moet niet alles zijn. Ik probeer wel de ergste cliche's (één type gezicht, één type lichaam) te vermijden. Ongetwijfeld met wisselend succes.

 

Oh ja?

Ja. Om die reden gebruik ik bijna nooit bestaand
beeldmateriaal. Ik maak wel goed gebruik van de
computer, maar dan om zelf unieke eigen beelden
te genereren, die ik in schilderijen vertaal.

 

Bent u zelf ook schunnig?

Dat valt alleszins mee. Ik kan in elk geval nog gewoon
functioneren. Henk Helmantel schilderde zijn hele leven
potten en pannen. Zegt dat iets over zijn persoon?

Catullus waarschuwde al tegen het vereenzelvigen van
de kunstenaar met zijn kunst, in een schunnig
gedicht (carmen 16).